Vzor formuláře na odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy

Vážený pane

Daniel Sonnleitner
Kakosova 978/4
155 00 Praha 5

V ............ dne .........

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy č. ......... ze dne ......... o prodeji .........

Vážený pane Sonnleitner,

dne ............... jsem s Vámi jako s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu č. ................, jejímž předmětem byl prodej .............., za částku ve výši ..........,- Kč.
Tímto Vám oznamuji, že od této, shora citované kupní smlouvy, odstupuji ve smyslu ustanovení § 2106 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, a to z následujících důvodů:

  • .......................................................................................................................................................................................................................
  • .......................................................................................................................................................................................................................

Využívám svého práva a od kupní smlouvy ze dne ............ odstupuji.
Vzhledem ke shora uvedenému Vás tímto žádám o sdělení, kdy a kde jste ochoten převzít zpět předmětný .............. a současně mi vrátit zaplacenou kupní cenu ve výši .............,- Kč.

Předem děkuji a jsem s pozdravem.

......Vaše jméno a přijmení......

......Datum narození.......
.....trvalý pobyt.......
.....Adresa a PSČ.......